Спонзори и партнери

Сарадња

Организација српских студената у инострнству успоставља различите области сарадње са другим организацијама, привредним субјектима и државним институцијама како би остварила своје циљеве. Партнери Организације српских студената у иностранству подржавају рад организације на различите начине.

Спонзори

Партнери