2010. година

„Упознај државу Србију“:

У сарадњи са Владом Републике Србије, 46 ОССИјеваца је имало прилику да обавља тронедељне праксе у 23 министарства, подносећи на крају пројекта извештај (”SWOT” анализу) тадашњем Премијеру Владе Републике Србије. Циљ пројекта је био да, са једне стране, омогући члановима ОССИја да упознају Србију као државу и стекну нова искуства и знања, а са друге стране, да својим искуством и знањем допринесу развоју и јачању државе тамо где ће то највише користити. Пројекат се завршио тако што су отклоњене све правне препреке за праксе српских студената у иностранству у свим министарствима Владе РС, за које од октобра 2010. године, по свом нахођењу могу да се пријаве.

„пОССИбилити”:

У сарадњи са истакнутим домаћим и страним предузећима, као и Народном банком Србије, организоване су праксе за 108 студената у трајању од 3 до 6 месеци. Циљ пројекта је био да мотивише српске студенте у иностранству да своје обавезне и факултативне праксе, уместо у иностранству, обављају код куће.