Документација

ОССИ Документа


Организација српских студената у иностранству ради транспарентно. Резултати рада организације, финансијски извештаји, статут, правилници и друга акти могу бити достављени појединцу на увид ради транспарентности. Организација ће се трудити да благовремено објави све релевантне правне акте на овој страници.

Уколико сматрате да Организација српских студената у иностранству или њени чланови крше законе Републике Србији или интерне акте организације, молимо Вас да нам се обратите слањем образложења ваше сумње путем електронске поште. Све потенцијалне неправилности ће у најкраћем могућем временском периоду бити размотрене и отклоњене. На овај начин Ви можете допринети бољем раду организације.