Мисија и визија

Организација српских студената у иностранству јесте непрофитна невладина организација која не делује политички. Организација остварује своју мисију кроз рад локалних огранака и локалних канцеларија.

Организација пружа помоћ српским студентима приликом уписа на стране универзитете. Кроз размену информација организација олакшава процес уписа на стране универзитете српским студентима.

Организација пружа помоћ српским студентима приликом превазилажења административних проблема током одласка и боравка у иностранству. Локални огранци Организације српских студената у иностранству пружају потребне информације студентима.
Организација српских студената у иностранству подстиче умрежавање српских студената у иностранству ради размене важних информација и искустава. Кроз низ догађаја организација олакшава самоорганизовање српских студената у земљи и иностранству.

Организација обезбеђује летње праксе српским студентима ради стицања радног искуства у Србији. Кроз сарадњу са великим бројем привредних субјеката Организација српских студената у иностранству нуди својим члановима обављање стручних праксу олакшава њихово запошљавање на територији Републике Србије.
Организација пружа помоћ приликом српским студентима приликом успостављања контаката са компанијама, приватним лицима и невладиним организацијама у Србији и иностранству у којима Организација српских студената у иностранству има своје огранке, државним институцијама и организацијама, Владом Републике Србије и њеним надлежним институцијама.

Циљ

Организација подстиче развијање дијалога и сарадње између српских студената у иностранству и земљи матици. Кроз своје рад организације подстиче размену искустава и знања између српских студената.

Организација подстиче и промовише сарадњу са сродним студентским организацијама широм света. Кроз сарадњу са другим организацијама Организација српских студената у иностранству подржава размену знања и искустава српских и страних студената.

Организација шири свест важност српског културног наслеђа кроз ликовних изложби, филмских пројекција, фестивала и других културних догађаја.