Млади у покрету

Млади су и даље недовољно информисани о постојећим програмима мобилности и стипендијама за које могу аплицирати како би изнели део или читаве студије у иностранству. Познавање процедуре аплицирања као и попуњавање и писање неопходне документације није на задовољавајућем нивоу, што знатно умањује шансе за успешно коришћење ових програма и стипендија. Додатно, не постоји јединствени регистар свих програма мобилности (изван Еразмус+ могућности чији је обједињени регистар може наћи на сајту Европске комисије) у Европи, као ни програма стипендија за младе из Србије.
Такође, препознати су неповољни финансијски услови за учешће младих у програмима мобилности и међународне сарадње са вршњацима, као и недовољна подршка постојећим програмима мобилности младих и међународне сарадње. Млади су често обесхрабрени оваквом ситуацијом, те лако и пребрзо одустају од намере да се усавршавају на иностраним универзитетима.

Имајући све наведене проблеме у виду, ОССИ је ове године покренуо пројекат “Млади у покрету”, који за циљ најпре има да приближи све информације и детаље везане за програме студирања у иностранству младима из пет локалних заједница: Рашка, Лесковац, Стара Пазова, Шабац и Сремска Митровица.

Пројекат “Млади у покрету” ће се систематски бавити решавањем препознатих проблема као што су:
• неповољни услови (економски, културни и административни) за мобилност младих,
• недоступност и непотпуност информација о програмима мобилности за младе,
• недовољна подршка постојећим програмима међународне сарадње и мобилности младих,
• недостатак података о трендовима и знања међу младима о могућностима и начинима за учешће у програмима мобилности,
• неадекватан обим и заступљеност садржаја за младе у медијима,
• недовољна укљученост младих у стварању медијског садржаја.

Пројекат “Млади у покрету” ће кроз информисање и упознавање са програмима мобилности најпре тежити освешћивању младих у завршним годинама средњешколског и факултетског образовања, али и младих из осетљивих друштвених група, о предностима коришћења ових програма. Кроз планиране пројектне активности на локалном и националном нивоу, пројекат ће допринети подизању свести и капацитета младих да учествују у програмима мобилности и кроз дијалог са релевантним институцијама унапређују услове за своје учешће у њима.

У наредном периоду, очекују нас следеће локалне радионице:
• 18. септембар - Лесковац
• 19. септембар - Рашка
• 2. октобар - Стара Пазова
• 9. октобар - Шабац
• 15. октобар - Сремска Митровица

Национална конференција о мобилности младих одржаће се у другој половини новембра.

Поред локалних и националних активности које се баве информисањем младим и промоцијом мобилности, пројекат „Млади у покрету“ оформиће до сада невиђени и непостојећи централизовани систем информисања који ће младима пружити све неопходне информације у вези са програмима мобилности. Ово ће бити „онлајн“ база података о доступним програмима студија у иностранству за младе из Србије, као и пратећим стипендијама. База ће носити назив „ЕДУпОССИбилити”, јер ће дати шансу свакој младој особи из Србије да се детаљно информише о могућностима за студирање ван Србије. Овај јединствени систем информисања о програмима мобилности и стипендија доступних младима у нашој држави биће успостављен у сарадњи са ОССИ локалним огранцима, који ће га редовно допуњавати информацијама и база ће бити трајно бесплатна за све кориснике. На тај начин ОССИ ће урадити нешто што никада пре није урађено и приближити ове податке младима у читавој Србији, а све то путем сарадње са онима који су на извору свих неопходних информација.


Паралелно са свим наведеним активностима, ОССИ ће спровести „онлајн“ кампању под називом „Крени и ти“, кроз коју ће се бавити подизањем опште свести међу младима у Србији о предностима студирања у иностранству и делити искуства српских студената и студенткиња. Остварићемо сарадњу са омладинским медијима и редакцијама широм Србије како бисмо досегли до што већег броја младих људи.

Мобилност младих је једна од најпрепознатљивијих области развоја младих не само у Србији, већ и у читавој Европи. Овај пројекат осврнуће се на важне сегменте едукативне мобилности младих и у складу је како са националним, тако и европским политикама за младе и образовање.

Пројекат „Млади у покрету“ спроводи удружење Организација српских студената у иностранству, а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.