Вести

Одобрен пројекат ”Светска знања за развој младих”

04.07.2017.

Пројекат „Светска знања за развој младих“ који је тим Организације српских студената у иностранству осмислио, а који ће финансирати Министарство омладине и спорта, односи се на образовање, васпитање и обуку младих.

Пројекат ће се промовисати и реализовати у сарадњи са партнерским организацијама из 15 локалних заједница (градова) у Републици Србији: Београд, Краљево, Чачак, Ужице, Сремска Митровица, Ниш, Горњи Милановац, Косовска Митровица, Зрењанин, Суботица, Пожаревац, Обреновац, Крагујевац, Нови Пазар и Зајечар. Намењен је ученицима трећег и четвртог разреда средњих школа у Србији, укључујући и осетљиве групе. Поред активности на локалном нивоу, средњошколци ће имати прилику да се припреме за рад на пројектима на Златибору, као и да их представе на Авали.

Пројекат се састоји од образовног и такмичарског дела који теку паралелно. Током оба дела, локалне тимове средњошколаца предводиће координатори из партнерских организација. Задатак самог пројекта јесте да се повежу средњошколци из целе Србије (60 средњошколаца из 15 локалних заједница), умреже, обуче, у циљу осмишљавања и имплементације њихових пројеката из пет области, усмерених на локалне проблеме, као и даљег активног учешћа у друштву и подстицања на усавршавање личних и професионалних вештина. На овај начин, младима се омогућава да пруже максимални допринос у решавању проблема њихових локалних заједница које они најбоље познају. Средњошколци ће бити подељени у 15 тимова, од којих сваки има свог ментора који их припрема, преноси своје искуство, помаже и координира радом свог тима. Ментори ће настојати да им на што бољи начин помогну кроз посебне веб семинаре да представе конкретан локални проблем у одређеној области примењујући различита знања. Такође, средњошколци ће имати прилику да чују предавања и дискутују са стручним предавачима и тренерима.

Министарство омладине и спорта и ове године финансира и суфинансира програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које спроводе удружења младих, удружења за младе и њихови савези. Сами пројекти имају за циљ омогућавање пружања подршке и доприноса младих у решавању проблема и потреба локалних заједница широм Србије, указивање на значај процеса стицања личних, социјалних и радних вештина међу младима, као и промовисање вредности и неговање културе волонтирања и активизма младих.

За више информација о пројекту, отварању конкурса за средњошколце и менторе, као и бројне друге активности, пратите наш сајт и друштвене мреже који ће ускоро бити доступни.