ОССИ Канада

OSSI

Председник локалног огранка:

Александар Прашчевић

Контакт:

a.prascevic@ossi.rs

Web страна:

http://www.ossi.rs